Psychoterapia jest formą pomocy dającą możliwość:

  • rozwoju osobistego i większej samoświadomości
  • budowania bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi
  • zmiany nieadaptacyjnych wzorców myślenia i działania
  • poznania i lepszego wykorzystania swoich zasobów
  • poprawy jakości życia osób cierpiących z powodu nerwic, depresji, lęków, poczucia winy
  • uzyskania wsparcia dla osób w trudnej sytuacji życiowej, podejmujących ważne decyzje, będących w żałobie

woman resting on beach

FORMY PRACY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ:

PSYCHOTERAPIA

Długoterminowa współpraca, oparta na relacji między psychoterapeutą a klientem, której celem jest zmiana funkcjonowania klienta i jego relacji ze światem i innymi ludźmi.

KONSULTACJA

Spotkanie lub kilka spotkań, których celem jest przyjrzenie się obszarom spostrzeganym jako trudne i poszukiwanie możliwości radzenia sobie, określenie potrzeb klienta i właściwych form pomocy.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Spotkanie lub kilka spotkań, służące poszukiwaniu i aktywizacji zasobów umożliwiających poradzenie sobie w bieżącej trudnej sytuacji (np. radzeniu sobie ze zmianami życiowymi, podejmowaniu decyzji).

INTERWENCJA W SYTUACJI KRYZYSU

Forma pomocy polegająca na kontakcie terapeutycznym z osobą przeżywającą kryzys, skoncentrowana na problemie oraz poszukiwaniu i aktywizacji zasobów osobistych i środowiskowych potrzebnych do jego rozwiązania.