antonina-kocotZajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych i młodzieży, a także terapią par. Pracuję w obszarach trudności w relacjach z innymi (w związku, rodzinie, pracy, kontaktach z przyjaciółmi), lub budowaniu czy podtrzymywaniu dobrych relacji, trudności emocjonalnych (przeżywania lęku, depresji), żałoby, przeżywania kryzysów życiowych lub problemów z adaptacją do nowych sytuacji życiowych.

Pracuję również z osobami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych (np. obciążonych problemem alkoholowym lub przemocą).

Zapraszam także osoby zainteresowane psychoterapią jako formą poznawania siebie, poszerzania świadomości i rozwoju osobistego.

Jestem psychologiem i certyfikowaną psychoterapeutką. Wiedzę oraz doświadczenie w tym zakresie zdobywałam podczas czteroletniej nauki w Szkole Trenerów i Psychoterapeutów działającej w ramach Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie, akredytowanego przez European Association for Gestalt Therapy. Uzyskałam również certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Kontynuuję rozwój zawodowy studiując psychoterapię systemową na kursie zaawansowanym organizowanym w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, kształcąc się w zakresie terapii traumy metodą EMDR, a także uczestnicząc  w warsztatach dla profesjonalistów.

Odbyłam indywidualną i grupową terapię szkoleniową.

Regularnie korzystam z superwizji pracy terapeutycznej.

Jak wybrać psychoterapeutę?

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu pracy z psychoterapeutą warto uzyskać informacje, czy:

  • odbył szkolenie w zakresie wybranego nurtu psychoterapii i uzyskał certyfikat lub jest w trakcie szkolenia (warto pamiętać, że nie każdy psychoterapeuta jest psychologiem – szkolenie mogą podjąć również absolwenci innych kierunków humanistycznych lub medycznych)
  • regularnie uczestniczy w superwizji pracy terapeutycznej – konsultacji z bardziej doświadczonym terapeutą lub grupą terapeutów
  • odbył terapię własną, dba o rozwój osobisty

Bardzo ważne jest również osobiste poczucie dobrego kontaktu ze specjalistą.